شمان تو غمگین

من به اندازه چشمان تو غمگین ماندم و به اندازه هر برق نگاهت نگران ، تو به اندازه تنهایی من شاد بمان .


سر ارادت ما و آستان حضرت دوست ، که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست ، نظیر دوست ندیدم اگرچه از مه و مهر ، نهادم آیینه ها در مقابل رخ دوست .

بقالی (baghali) باقالی (baghali) بغلی (baghali)
تو روح اون کسی که فینگیلیش رو اختراع کرد

/ 0 نظر / 27 بازدید