اس ام اس باحال

بزرگ ترین مصیبت برای یک انسان این است که نه سواد کافی برای حرف زدن داشته باشد نه شعور لازم برای خاموش ماندن

“باد” اگر “باد” بود به “تو” رسیده بودم …
دیریست بر باد رفته ام !

جوانیم را در کشتی کاغذی به ناخدایی سپردم که هیچگاه به دریا نرفته بود !

حرفی نیست ، خودم سکوتت را معنی میکنم !
کاش می فهمیدی گاهی همین نگاه سردت …
روی زمستان را هم کم می کند !

ز دوستان دو رنگم عجیب دل تنگ است
فدای همت آن دشمنی که یکرنگ است

/ 0 نظر / 27 بازدید